(..Tilbake

Midgards Slagregler €


Mitt forslag til regler rundt et hviket helst slag som oppstår er at DM regner ut middels moral til hver gruppe og runder opp, deretter tar samlet hit points for hver gruppe, middels thaco avrundet, samt middels AC. Slå så angrep med den middels thacoen slik at hver part angriper samtidig hver runde(mange angrep samtidig), hvis det blir treff på middels thaco, slå da middels skade(skade x antall menn med den skaden i gruppen) på den samlede hit points potten hos den truffede parten(bestem gjerne hvor mange som faller, dette kan ta noe utregninger, for forskjellige menn har forskjellig mye hp). Hvis den angripende gruppen ikke treffer, slå da middels skade på den samlede hit points potten hos den gruppen som blir angrepet, men før du trekker av potten, del skaden på 4. Dvs, at om du slår en samlet skade på 40 hp, er det bare 10 hp som faktisk treffer den parten som blir angrepet. Husk å slå for moralsjekk underveis på slaget. Fortsett med dette til ene siden flykter, eller alle er drept. Vanlige kampregler gjelder for flukt og andre situasjoner akkurat som i en vanlig kampsituasjon. Disse reglene kan selvfølgelig pyntes på av DM.