(..Tilbake

Midgards Magi €Litt om bloting:
Man kan blote og ofre til forskjellige guder for forskjellige resultater,
med det riktige materialet. Et utsnitt av guder og deres roller under bloting er her under:

Odin var gud for høvdinger, jarler og konger siden han var selv gudenes konge, de kunne blote til ham for hjelp.
Tor er en krigs og bondegud som hjelper bondekrigerne i kamp og hjelper med sine bondetilværelse.
Frøy er fruktbarhetsgudinnen som mødre og kvinner så opp til, og ble også blotet til for god avling.
Hun kan hjelpe i krig, samt i kjærlighetssaker.
Frigg er en gud som gjerne hjelper til i barsel.
Njord blir kalt på for fiskelykke og god handel.
Torgerd Holgabrud er en personlig skytsgud for beskyttelse under de samme ting som Frøy, en av hennes hjelpere.

En liten oversikt over gudenes slektskap er også vist her under:
Alle gudene er ikke nevnt i listen ovenfor, bare de som er nevnt som offerguder i blot-formlene.


Enkelte formler som her under er beskrevet krever bloting, dette vil si offer til gudene. Her under vil blotingsritualer noen ganger delvis bli beskrevet, samt deres materielle ingredienser, hvem det skal sendes til og hvordan blotingofferet skal deles. Det er særlig tre termer slik man kan se fra utdrag av Håvamål som er viktig under blotingen:

Veiztu, hvé biðja skal?            Vet du hvordan du skal be?
Veiztu, hvé blóta skal?            Vet du hvordan du skal ofre?
Veiztu, hvé senda skal?         Vet du hvordan man skal sende?
Veiztu, hvé sóa skal?              Vet du hvordan man skal dele opp?

Disse er blóta, senda og sóa.
I formlene under er det også beskrevet hvem blotet skal sendes til og hvordan delingen skal skje, hvilke deler som skal brukes. Det blir da opp til magikeren å finne disse ingrediensene. Dette er ikke nødvendigvis akkurat de ingredienser som faktisk ble brukt i det førkristne samfunn. Formlene her under kan være mer tidkrevende enn vanlige formler, og egnes dermed ikke midt i en kampsituasjon. De kan alikevel være brukbare i mange situasjoner, siden rollespill ikke bare handler om kamp og hack'n slash(burde hvert fall ikke det, slik jeg ser det).

Førkristne formler og blot:

Følgende formler har ikke redningskast, de virker automatisk hvis gudene reagerer.
Det går ikke ann å slå redningskast mot gudene. Formlene kan bare kastes av mennesker og alver, ikke dverger siden de ikke liker magi. Det vedkommende mennesket eller alv som bloter, må være magiker eller prest for å kunne vite nok om magi og liknende til å få blotet til å funke. Det samme gjelder kasting av magiske runer. Siden gudenene tjenes av mennesker, mens dverger og alver alikevel har et vagt forhold til dem noen ganger(spørs hvor de er fra). De kan alikevel påvirke hvilken som helst rase. Formlene kan brukes av både prester og magikere, men presten må være av en norrønsympatisk trosretning for å kunne bruke disse formlene. Et blot trenger man ikke å memorisere for å utføre, men man må ha det nedskrevet i sin formelbok for å skjønne og kunne vite om de nøyaktige ritualene som skal utføres. Det kan også nevnes at formler fra AD&D 2nd edition brukes i tillegg til disse her under skrevet.

En liten forklaring om ord som er sentrale i formelbeskrivelsen er følgende:
Rekkevidde: Hvor langt fra seg selv kan magikeren starte formelen?
Varighet: Hvor lenge varer formelen?
Dekning: Hvor stor dekning har formelen etter at den har blitt kastet?
Komponenter: Hvilke komponenter må til for å kaste formelen?
Tidskrav: Hvor lang tid tar det å kaste formelen, gjøre alle ritualene og blote offeret.
Sansynlighet: Hvor stor sansynlighet er det for at gudene vil høre etter og ta din bønn alvorlig?
Dvs, hvor stor sjans er det for at formelen faktisk blir effektiv?
Offergud: Hvem skal det ofres til?
Offerdel: Hva skal ofres for at blotet og formelen skal kunne virke?

Vennligsinnedhet, første grads formel.
 • Rekkevidde: Uendelig.
 • Varighet: En uke, en person
 • Dekning: Uendelig.
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: En time
 • Sansynlighet: 50% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Frøya
 • Offerdel:: Et helt levende vesen

  Dette blotet er for vennligsinnedhet fra en person til kasteren. Hvis formelen er suksessfullt kastet og blotet har blitt gjort riktig er det en 50 % sansynlighet for at det vil slå riktig, plus sansynlighetsvariabel bestemt av offertypen. Blotet vil gjøre en person vennligsinnet i en hel uke og vil ikke være i stand til å ville bloteren noe vondt. Personen vil ha egen vilje alikevel, og klare og tenke klart.

  Lederkraft, første grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: Så lenge blotpelen står
 • Dekning: 32 miles fra kastested
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: En time
 • Sansynlighet: 50% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Odin
 • Offerdel: Et dyr, eller helst menneske drept ved hengning

  Formelen gjør at alle innenfor en blotpels 32 miles radius oppfatter den vedkommemde person som blotingen er gjort for som om han har 4 mer i charisma. Alle i område vil også følge vedkommende om han/hun er deres leder med 5 mer i moral enn vanlig. Dette varer så lenge blotpelen står. En blotpel er en trestokk, 30cm tykk, halv meter høy, smurt inn med blodet av offeret og festet i bakken under et dyr, eller helst et menneske drept ved henging. Henges ikke offeret appelerer denne formelen ikke til Odin, og formelen vil ikke fungere. Offeret må henge over blotpelen så lenge ritualet pågår.

  Stridslykke, første grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: En kampsituasjon
 • Dekning: 1d4 personer
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: En time
 • Sansynlighet: 60% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Tor
 • Offerdel: Hjertet på en okse, foran et bilde eller symbol på Tor

  Denne formelen gir +2 i treff og -2 på AC under en kampsituasjon for 1d4 personer. Hjertet av en okse må ofres foran et bilde eller klart symbol av Tor. Gjerne en statue eller uthogning av ham i tre. Denne formelen varer som sagt bare i en kampsituasjon, straks den er over og alle dens farer er forbi vil formelens effekt forsvinne.

  Munins Minne, første grads formel.
 • Rekkevidde: Der ravnen er ofret
 • Varighet: Evighet
 • Dekning: Alt som bloter kan konsentrere seg om
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Fem minutter
 • Sansynlighet: 70% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Odin eller Loke
 • Offerdel:: En ravn ved kvelning

  Dette blotet gjør så bloteren kan huske et sanseinntrykk som han konsentrerer seg om i det han bloter. Det tar fem minutter å blote, og gjøre de korte ritualene. Hvis gudene hører vil dette ene sanseinntrykket sitte fastlimt i bloterens minne for alltid. Hvis gudene ikke hører etter er det en 40% sjanse for at Loke her vil tre inn og passe på at sanseinntrykket vil brenne seg fast i bloterens minne på den mest ubehagelige måte, det vil uansett hva det er, fremstå som noe ubehagelig som vil plage vedkommemde i hans drømmer og assosiasjoner. Formelen kan også kastes slik at et annen person en bloteren blir påvirket, bloteren kan da velge sanseinntrykk. Vedkommende må være innenfor bloters synsfelt og være gjenkjenbar som den han er. Om bloteren vil kan han prøve å ofre til Loke, med 70% sansynlighet + variabler. Han kan da velge et sanseinntrykk som vil hjemsøke offeret i evig tid, fremtil vedkommende finner en løsning DM tillater. Minner kan være døde mennesker fra slag, hjemsøkning av de døde, en traumatisk hendelse, angst, alt som fantasien tillater. Les gjerne om psykiske lidelser om det skulle hjelpe på fantasien, trauma..

  Hugins fatning, første grads formel.
 • Rekkevidde: Starter der blotet står
 • Varighet: 1d4 uker+ 1 for hver tredje grad magikeren er
 • Dekning: En ravn
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Tyve minutter
 • Sansynlighet: 70% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Odin
 • Offerdel:: En ravn ved kvelning

  Denne formelen påkaller Hugin. Hvis Odin hører blotet vil den ofrede døde ravnen våkne til live, og leve i 1d4 uker +1 for hver tredje grad magikeren er. Den kan bringe beskjeder videre som en brevdue, eller helst speide landområder. Bloteren kan kommandere ravnen på bare norrønt, til å lete etter noe spesielt og komme tilbake med informasjon om det. En gang hver midnatt vil bloter få et kort 1 minutts synsinntrykk fra ravnen om hva den ser, en slags telepatisk evne. Når og hvis ravnen returnerer, vil den via telepati til bare den som påkalte den fortelle hva den har sett og om den har gjort eller funnet det han skal. Ravnen vil alltid snu så han rekker tilbake til sitt startsted i tide, slik at den rekker å informere bloteren før den forlater denne verden. Hvis dens påkaller har forlatt det stedet der ravnen ble blotet, så vil ikke ravnen ha noen mulighet til å vite hvor dens bloter er. Den vil da vente til den dør på stedet. Ravnen vil oppføre seg og ha de samme fysiske egenskaper som en vanlig ravn, kan skytes ned og drepes.

  Ubehag, første grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: En time
 • Dekning: 100 meter
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: To timer
 • Sansynlighet: 60% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Loke
 • Offerdel: Hodet av et barn, hjertet av en kvinne, og blodet fra disse

  Her skal hodet av et barn og hjertet av en kvinnen legges i et lite bad av deres blod, deretter graves i bakken. Vil ritualene være gjort riktig, og Loke vil høre etter, så vil alle vesener med mer enn 6 i intelligens føle et enormt ubehag i en 100 meters radius rundt det nedgravde blodbadet. Denne ubehagelige følelsen vil munne ut i angst og depresjon, som til slutt være så enormt at vedkommende må slå en wisdom sjekk hver turn for å ikke brekke sammen og stikke av, eller falle sammen i total nedbrutthet(30% sansynlighet hver runde). Dette gjelder for alle, inkludert kasteren av formelen og blotets utøver.

  Avling, andre grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: Sommer og vår.
 • Dekning: 12 miles fra kastested
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: To timer
 • Sansynlighet: 45% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Frøya
 • Offerdel: Hvilket som helst fra offerlisten

  Denne formelen gir god avling og gode materielle inntekter til gårder innen en 12 miles radius. Den forsikrer at avlingen blir bra og at det blir nok mat til vinteren, samt at ingen uår slår til i området.

  Njordslykke, andre grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: 1 måned
 • Dekning: 2d6 personer innen en 200 meter radius
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: To timer
 • Sansynlighet: 60% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Njord
 • Offerdel: Hvilket som helst fra offerlisten

  Denne formel garanterer god fiskelykke og god handelslykke i en hel måned for 2d6 personer som befinner seg innen en 200 meter radius. Spillerne vet ikke selv hvem som blir påvirket, det vil de først se når resultatene begynner å komme. DM må passe på å gi gode resultater.

  Ringed(bugeið), andre grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: Til eden er brutt
 • Dekning: Alle som tar på ringen i løpet av blotet
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: To timer
 • Sansynlighet: 75% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Odin
 • Offerdel: Et hvilket som helst hengeoffer

  Alle som her blir med på blotet og sverger ed til ringen med den i hendene er bundet til ringed. Den varer til en bryter den, og dens straff vil inntreffe på magisk vis. Vanligvis vil denne straffen inngå i blotet og være avtalt. Straffen er aldri med døden, men kan være økonomisk betinget, eller sykdomsrelatert.

  Ulykke, tredje grads formel.
 • Rekkevidde: Starter ved runer
 • Varighet: 2d4 uker
 • Dekning: 1d4 personer innen 2 miles radius
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Halv time
 • Sansynlighet: 65%
 • Offergud: Loke
 • Offerdel: Ingen

  Å kaste disse runene vil medføre ulykke for 1d4 personer i 2d4 uker som er innen en 2 miles radius ac kasteren. Ulykken virker over alt og medfører at de påvirkede får -4 på redningskast, -2 på treff og skade i alle kampsituasjoner, og alle kast på 1(critical miss) vil resultere i de verst tenkelige utfallene. Hvis runene ikke får ligge i fred i den perioden ulykken skal vare, er ulykken brutt.

  Berserksgang, tredje grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: En kampsituasjon.
 • Dekning: 2d4 personer
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Halv time
 • Sansynlighet: 55% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Tor
 • Offerdel: Hva som helst levende

  Blotet her vil skape berserksgang hos 2d4 mennesker i neste kampsituasjon de kommer i. Dette vil gi dem +2 på treff og +4 i skade under hele kampsituasjonen. Bare spillere av krigerklassen kan gå berserksgang. Det er imidlertid slik at under berserksgang vil ikke spilleren kunne styre seg selv og sin vilje tilstrekkelig. Alle problemer løses ved å hugge og _kanskje_ tenke etterpå. Hvis spilleren hinter inn på å gjøre noe annet enn dette under berserksgangen må DM ta over kontroll. Under berserksgang vil diplomati ikke være en mulighet, og vedkommende finner aldri i verden på å flykte. Han vil oppføre seg som en person med fryktløs moral på 20. En berserk vil heller ikke se forskjell på riktig og galt i sine handlinger, men hugger alt som ikke er på han side ned. Bare om vedkommende er av lawful alignment vil han kunne motstå å hugge ned uskyldige mennesker i sitt ville ukontrollerbare raseri.

  Helsegave, tredje grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: Så lenge runene er kastet
 • Dekning: 10 meter radius
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Halv timer
 • Sansynlighet: 60%
 • Offergud: Frøya
 • Offerdel: Ingen

  Hvis formelen blir kastet riktig, vil den garantere alle som sover innenfor en 10 meters radius god helse så lenge de sover på området. Alle som hviler på området vil også tilegne seg 2 hitpoint mer enn vanlig per dag gjennom hvile. Det må kastes magiske runer for at formelen skal virke, og den virker så lenge runene ligger i ro der de ble kastet. Blir de flyttet eller rotet i, brytes formelen. Magiske runer må man lage selv, eller få kjøpt for 700 gp hos en norrøn magiker eller norrønsympatisk prest.

  Magiske runer, tredje grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: Utgangspunktet evig
 • Dekning: 5 meter radius
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Tre timer
 • Sansynlighet: 40% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Odin
 • Offerdel: Et dyr eller helst et menneske ved hengning

  Denne formelen skaper magiske runer. Man risser alle runene inn i små stener eller trebiter og drypper blodet fra offeret på dem etter at det er drept. Runene brukes som redskap i enkelte formler eller bloting. Disse runene kan også bli kjøpt fra en som har lage dem for 700gp, en magiker eller norrønsympatisk prest.

  Djervskap, tredje grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: En faresituasjon
 • Dekning: 1d4 personer
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: halv time
 • Sansynlighet: 50% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Tor
 • Offerdel: Hvilket som helst fra offerlisten

  Denne formelen påkaller Tor til å hjelpe 1d4 mennesker i en farefull situasjon ved å gi dem mot. Helt nøyaktig heves da moralen med 6, og vedkommende som mottar Tors mot blir ikke like lett skremt. Tors vilje og mot er da med ham til en farefull situasjon er over og moralhevningen ikke lenger er trengende.

  Tors vrede, tredje grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: 10min til 3d20timer
 • Dekning: 5 kvadrat miles
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Halv time
 • Sansynlighet: 55% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Tor
 • Offerdel: Hvilket som helst fra offerlisten

  Denne formelen påkaller Tors vrede, som vil vises i et uhyggelig uvær over et område på 5 kvadrat miles. Kasteren av formelen må være innenfor disse 5 kvadrat miles. Det er alltid en viss sjans for økonomiske og materielle skader. Dette bestemmer DM selv etter eget skjønn. Det går ikke ann å kommandere lynet til å slå ned på visse steder. Det vil oppføre seg som vanlig lyn. Dette uværet vil dukke opp selv på vinterstid hvis Tor hører etter, og blotingen går slik den skal.

  Galskap, fjerde grads formel.
 • Rekkevidde: Starter ved runer
 • Varighet: Så lenge runene ligger i ro
 • Dekning: En person innen en 12 miles radius
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Fire timer
 • Sansynlighet: 40%
 • Offergud: Loke
 • Offerdel: Ingen

  Denne formelen får en person til å bli rett og slett gal. Han vil ikke kunne tenke særlig logisk, og hvis han gjør det er det babbel som er helt ute av kontakt med virkeligheten. Han vil ikke kunne ta beslutninger som er annet enn tull og tanketomhet, og han vil heller ikke kunne benytte seg av sine eventuelle plus for høy visdom. Intelligensen vil være som normal, men vedkommende vil dog leve i sin egen verden, med egen oppfatning av alt rundt seg. Alldeles ikke oppføre seg normalt, og virke uberegnelig på andre. Vedkommende vil være slik hvorhen han er i verden så lenge runene får ligge på sitt sted i ro, straks noen forstyrrer dem er formelen brutt.

  Kjærlighet, fjerde grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring av runer
 • Varighet: Så lenge runene ligger i ro
 • Dekning: En person innen en 12 miles radius
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Fire timer
 • Sansynlighet: 30% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Frøya
 • Offerdel: Ingen

  Denne formelen får en person til å falle dypt i en forelskelse av en annen person(som oftest kasteren). Noe som kan utnyttes. Magien virker så lenge runene får ligge i ro, og vil påvirke vedkommende hvorhen han/hun er i verden. Men vedkommende på være innen en 12 miles radius når formelen blir kastet. En menneskes følelser for et annet kan selvfølgelig klart utnyttes, eller skape en ønsket situasjon for spillerne.

  Hat, fjerde grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring av runer
 • Varighet: Så lenge runene ligger i ro
 • Dekning: En person innen en 12 miles radius
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Fire timer
 • Sansynlighet: 30% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Loke(ikke en vanlig offergud, men en av kaoskreftenes jotner)
 • Offerdel: Ingen

  Denne formelen får en person til å falle dypt i en hatfylt følelse av en annen person. Dette vil føre til at den påvirkede vil gjøre alt for å ødelegge for og til slutt, men ikke med en gang, helst drepe den som har falt under hans hat. Magien virker så lenge runene får ligge i ro, og vil påvirke vedkommende hvorhen han/hun er i verden. Men vedkommende på være innen en 12 miles radius når formelen blir kastet. En menneskes følelser for et annet kan selvfølgelig klart utnyttes, eller skape en ønsket situasjon for spillerne. Vedkommende som skal bli påvirket av blotet må alikevel være 12 miles innenfor kastested for å bli påvirket fra starten av, ellers vil ikke magien nå ham.

  Hærlykke, fjerde grads formel.
 • Rekkevidde: Blotpel
 • Varighet: Ett slag
 • Dekning: En hær på maks 120 personer
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: To timer
 • Sansynlighet: 45% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Tor
 • Offerdel: Hjertet og blodet av en okse, foran et bilde eller symbol på Tor

  Her vil opp til 120 personer bli påvirket av formelen og ha klare fordeler i et slag. Alle her påvirket vil gjøre 40% mer skade på motstanderhæren, og lide 20% mindre tap enn de skulle. Denne effekten varer fra formelen er kastet til et slag er over der de påvirkede av formelen slåss mot minst 30 mann(ellers kvalifiseres ikke kampsituasjonen til et slag). Det må blotes et oksehjerte foran et avbilde i tre av Tor, en blotpel må settes i bakken, malt med blodet av en okse. Blir blotpelen ødelagt(brukket eller brent) før de påvirkede av formelen når et slag, vil effekten av formelen opphøre.

  Blotbollen, fjerde grads formel.
 • Rekkevidde: Blotbollen
 • Varighet: Halv time
 • Dekning: Blotbollen
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: To timer
 • Sansynlighet: 45% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Odin
 • Offerdel: Hjertet og blodet av en eller flere førstetatte stridsfanger, i en blotbolle foran et bilde eller symbol på Odin

  Ved dette blotet skal den førstefangede stridsfange(eller flere) bli blotet, blodet skal blandes i en blotsbolle der det skal gå ann å spå fremtiden til alle som er på stedet. Det blir da opp til DM å gi ganske klare hint på hva fremtiden bringer, noe som skal hjelpe spillerne. Folk har stor tiltro til denne spåkunsten, siden den har vist seg å være ganske nøyaktig når den har slått til. Denne formelen og dette blotet skal bare gi nøyaktige spådommer, mer nøyaktig enn noe astrologi kan gi, men informasjonen trenger ikke å være omfattende, bare nøyaktig.

  Blotverk mot trolldom, femte grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: En time
 • Dekning: Blotbollen
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: To timer
 • Sansynlighet: 45% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Odin og Tor
 • Offerdel: Hjertet og blodet av en eller flere mennesker, i en blotbolle

  Ved dette blotet skal blodet fra et eller flere mennesker smøres på ansikt og overkropp hos de som skal bli påvirket av formelen. Så lenge mesteparten av blodet blir på vedkommendes hud, vil vedkommende ha +5 på alle redningskast mot spell, death magic og polymorph. Straks mesteparten av blodet har blitt skylt av ved regn, ved vask eller annet så vil formelen miste sin funskjon.

  Odins visdom, femte grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: 4 måneder
 • Dekning: En person
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Tre timer
 • Sansynlighet: 45% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Odin
 • Offerdel: Øyet av en skapning med 15 eller mer i intelligens

  Her må øyet fra en skapning med 15 eller mer i intelligens blotes og Odin må påkalles. Hvis han hører og blotet går slik det skal og ikke blir avbrutt så vil bloteren eller den det blir blotet for og dermed er med i seremonien få 5 mer i visdom i 4 måneder.

  Frøyas åssyn, femte grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: 1d4 uker
 • Dekning: En person
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Fem timer
 • Sansynlighet: 40% + sansynlighetsvariabel.
 • Offergud: Odin
 • Offerdel: Hvilken som helst fra offerlisten.

  Med denne formelen og blotingen vil bloteren eller en bestemt person som er med på ritualet skifte kjønn i 1d4 uker. Den som skifter kjønn må slå en sjekk mot system sjokk, eller dø. Dette må gjøres hver gang det skjer ett kjønnsskifte, til et nytt kjønn eller tilbake til det gamle når effekten er over.

  Dødsriket, femte grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: 10 minutter
 • Dekning: Nærliggende område rundt bloter
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Fem timer
 • Sansynlighet: 35% + sansynlighetsvariabel
 • Offergud: Fenrisulven(ikke vanlig offergud, men er vokteren til dødsriket)
 • Offerdel: Hva som helst levende

  Dette blotet vil gi bloteren adgang til å høre stemmer fra dødsriket og snakke med dem. Det er en 15% sjans pluss sansynlighetsvariabel at bloteren får kontakt med akkurat den personen han søker. Ellers blir bloteren nødt til å spørre en tilfelødig død person i dødsriket om informasjonen han søker. Personer i dødsriket snakker seg i mellom, så det er alltids mulig at noe informasjon er å hente. Det vil så fall være opp til DM.

  Pest, femte grads formel.
 • Rekkevidde: Starter ved runer
 • Varighet: 2d4 uker
 • Dekning: 5 miles radius
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Sju timer
 • Sansynlighet: 40%
 • Offergud: Loke
 • Offerdel: Ingen

  Her vil dette runekastet føre til at en pest av sykdom vil starte i 5 miles radius rundt bloteren. 5d20+10 humanoide personer vil få pesten, og 35% vil dø hver uke den varer(hver har 35% sjans for å dø av pesten). For hvert point over 14 i constitution synker sjansen for dette med 5 prosent hos vedkommende med pest. Bare kasteren av denne formelen forblir upåvirket. Hvis runene får ligge i ro vil pesten vare 2d4 uker. Hvis runene ikke får ligge i ro i denne perioden vil pesten opphøre og alle som ikke er døde vil bli friske i løpet av to dager.

  Bifrost, femte grads formel.
 • Rekkevidde: Fra bloters ståsted
 • Varighet: 1-2 uker +1 per fjerde magikers grad
 • Dekning: opp til 1d4 miles + 1 per grad magiker er
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Fem timer
 • Sansynlighet: 40% + sansynlighetsvariabel
 • Offergud: Tor & Odin
 • Offerdel: Blodet fra et landgående dyr, blandet i vann spredd ut i lufta

  Dette blotet vil påkalle Bifrost, en regnbue som det går ann å gå på. Den vil fungere som en bru, 100 meter bred og opp til 1d4+1 miles per magikers grad i lengde. Hvis bloteren vil kan den være akkurat så mye kortere enn dette maksimum som han vil. Bifrost vil vare i 1-2 uker + 1 per fjerde magikers grad. Hvis blotet blir kastet omvendt(reversed effect), vil den kunne ødelegge en Bifrost regnbue, ellers står regnbuen der den tid den varer. Sansynlighets variabelen avhenger av hvilket landgående dyr blodet er hentet fra(se offertabell).

  Tors Hammer, sjette grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: Ett slag
 • Dekning: skaper en 1 meter lang, stor krigshammer
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Tre timer
 • Sansynlighet: 40% + sansynlighetsvariabel
 • Offergud: Odin
 • Offerdel: Hva som helst fra offerlisten

  Dette blotet gir kasteren en imitasjon av Tors hammer i stor skala. Den veier ingenting, og gjør en skade på 6d6, og treffer automatisk. Etter dette ene slaget vil hammeren forsvinne og må manes frem igjen ved nytt blot for skaffes tilbake. Magikeren eller presten som bærer hammeren kan kaste alle andre formler som vanlig selv om hammeren er med den. Dette pga dens magiske natur og vektløse tilstand.

  Hamskifte, sjette grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: Frem til den påvirkede ikke vil mer
 • Dekning: En person
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Seks timer
 • Sansynlighet: 35% + sansynlighetsvariabel
 • Offergud: Frøy
 • Offerdel: Det dyret eller levende gjenstand man vil bli

  Dette blotet gjør at den som bloter, eller den som blir blotet for som også må være med på ritualet blir til det levende vesenet de bloter. Denne tilstanden varer til vedkommende ikke vil være i denne form lenger. Den som skifter utseende, eller ham må ville være med selv, ellers har formelen ingen effekt. Vedkommende som er påvirket av formelen beholder alle sine egenskaper slik de var før formelen blir kastet, han har bare et annet fysisk utseende. Hver gang den påvirkede av formelen skifter ham, om det er til hoe nytt eller tilbake til det gamle må han slå en system sjokk sjekk, eller dø.

  Balders udødelighet, sjette grads formel.
 • Rekkevidde: Berøring
 • Varighet: 1d6 timer +1 hver tredje bloters grad
 • Dekning: En person
 • Komponenter: Verbal, Materiell, Rituell
 • Tidskrav: Seks timer
 • Sansynlighet: 27% + sansynlighetsvariabel
 • Offergud: Odin
 • Offerdel: Hva som helst fra offerlisten

  Dette blotet gjør så en person som også er med på blotet blir udødelig i 1d6 timer + 1 for hver tredje bloters grad. Det eneste som kan skade den påvirkede er da våpen laget av misteltein, eller misteltein brukt som våpen på en eller annen måte. Den motsatte effekten av formelen er svakhet. Den påvirkede, som må være tilstede under blotet, vil da falle ned til 3 i styrke i den førnevnte tidsperioden.

  Offerlisten:


  Offertype beskrivelse: Sjanseøkning(1-3stk): Sjanseøkning(4-8stk): Sjanseøkning(9-15stk): Sjanseøkning(16++stk):
  Ett kg Korn:     +3%     +7%     +9%     +13%
  Ett kg kjøtt:     +4%     +8%     +10%     +14%
  Ett kg mel:     +5%     +9%     +11%     +15%
  Ett kg poteter:     +6%     +10%     +12%     +16%
  En høns:     +7%     +11%     +13%     +17%
  En hund:     +8%     +12%     +14%     +18%
  En sau:     +9%     +13%     +15%     +19%
  En ku:     +10%     +14%     +16%     +20%
  En okse:     +11%     +15%     +17%     +21%
  En hest:     +12%     +16%     +18%     +22%
  Et monster
  (av 1-4 int):
      +13%     +17%     +19&     +23%
  Et monster
  (av 5-7 int):
      +14%     +18%     +20%     +24%
  Et monster
  (av 8-11 int):
      +15%     +19%     +21%     +25%
  Et monster
  (av 12-15 int):
      +16%     +20%     +22%     +26%
  Et monster
  (av 16-19 int):
      +17%     +21%     +23%     +27%
  Et monster
  (av 20 int):
      +18%     +22%     +24%     +28%
  Et spedbarn:     +19%     +25%     +27%     +33%
  En trell:     +22%     +28%     +30%     +36%
  Et fritt menneske:     +25%     +31%     +33%     +39%
  En menneske høvding:     +32%     +39%     +50%     +64%
  En jarl:     +42%     +57%     +69%     +81%
  En menneske konge:     +52%     +67%     +85%     +100%

  Sansynlighetstilleggene er ordnet etter hvor store ofre de er, å gi en gud noe bra er et bra offer. Det kan legges til at hvis offerantallet kommer over 50, skal det legges på 25% sansynlighet på sansynligheten for 16++stk.
  Alle døde gjenstander som ofres vil forsvinne over natten, hvis og bare hvis gudene hører etter og blotet er suksessfullt. På drepte gjenstander er det livet og sjelen til vedkommende som blir tatt, ikke legemet. Offerpenger kan også brukes, der vil sansynligheten øke en prosent per 10 gullpenger i løsøre som blir ofret.
  NB! Det tas forbehold om at slike elementer som ofring av mennesker og spedbarn i rollespill muligens ikke kan være en positiv påvirkning på alle og hver en som lever seg inn i dette.


  Generell informasjon som brukes er følgende:
  Disse reglene er som beskrevet i Dungeon Master Guide, 2nd Edition.
 • Det tar 1-2 dager per grad formelen er, for å kopiere en formel fra en bok/pergament til en annen bok.
 • En magiker bør bruke penger på å holde sine bøker ved like, slik at mugg og råte ikke slår i dem.
 • For en vanlig formelbok koster det 50gp per side, 100gp hvis det er en reisebok.
 • En formel bruker en side per grad plus 1d6-1 i en formelbok. Dette pga forskjeller i håndskrift og notater som må tas.
 • Det tar to uker med forskning per grad av en formel som skal forskes frem, en magiker kan ikke forske frem
       en formel av høyere grad enn han kan bruke.
 • Etter forskningen må det sjekkes om han greier å forske frem en formel via en learn spell sjekk(wisdom sjekk hos prester),
       eller fortsette en uke til og sjekke på nytt. Dette til vedkommende gir opp eller greier sjekken.
 • Det koster 600gp per grad å forske frem en formel, og det må et magikers laboratorium for å gjøre det.
 • Det koster 10 000gp å lage et laboratorium for en magiker.


  Ideer til noen formler er bidratt av Kristoffer Biong, og er nedskrevet av Atle Holm.